كل عناوين نوشته هاي خادم

خادم
[ شناسنامه ]
ياد يار ...... چهارشنبه 94/10/9
استخوان در گلو و خار در چشم ...... سه شنبه 94/7/7
دلتنگي براي ... ...... جمعه 94/7/3
نمي دانم ...... جمعه 94/7/3
سلام برادر اردني ...... چهارشنبه 93/11/15
اندر حكايت احمقهاي تاريخ ...... يكشنبه 93/11/12
يا ابا صالح ...... جمعه 93/9/7
مهمتر از مادر ...... چهارشنبه 93/2/3
نمي‏دانم ...... يكشنبه 93/1/31
آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند ...... چهارشنبه 92/8/15
  ==>   ليست آرشيو شده ها